Skip to main content

woonhuis van Beckumstraat Boxmeer

  • detail metselwerk
  • overdekt terras
  • voorgevel
  • entree
  • detail gevelbekleding
  • achtergevel
projectomschrijving

In een rustige villawijk is een levensloopbestendige woning gebouwd op de plek van een bungalow uit 1969. Het bestaat uit één bouwlaag en met een bebouwd oppervlak van 310 m2 neemt het 52% van de totale kavel in beslag. Behalve de in het bestemmingsplan voorgeschreven onbebouwde stroken aan de voor- en zijkanten van 3 meter blijft er aan de achterzijde een patio over. Nagenoeg alle  verblijfsruimten kijken uit op deze patio. De hoofdmassa is minimalistisch vormgegeven, en de hogere woonruimte en de uitgebouwde erker verhoogt de plasticiteit.  De gevels zijn opgetrokken in een langformaat baksteen. Stootvoegloos metselwerk, met dikke doorgestreken lintvoeg versterkt het horizontale lineaire effect. Verticale houten latten als gevelvullingen vormen een tegenpool. Het gebouw is onderhoudsarm gedetailleerd. Het gebouw voldoet met  resp 79, 8 kWh/m2 en 93% ruimschoots aan de BENG 1, 2, 3 eis