werkzaamheden

architectuur 

projectmatige woningbouw

particuliere  woningen en villa's

appartementen

woon-zorggebouwen

winkels

scholen

horecagebouwen

kantoren en bedrijfsgebouwen

praktijkgebouwen in de gezondheidszorg

alle verbouwingen

 

 

stedebouw 

woonomgevingen

tuinen en parken

bedrijfsterreinen

woonomgevingen, straten en pleinen

terreinen voor recreatie en toerisme

bewegwijzeringsplannen

beeldkwaliteitsplannen

bestemmingsplannen

ruimtelijke onderbouwingen

 

activiteiten

inventarisaties en vooronderzoeken

programma's van eisen

ontwerpen

bouwvoorbereiding

calculaties

bestekservice in STABU

technische rapportages EPN/bouwbesluit.

bouwbegeleiding

budgetbewaking

kwaliteitscontrole

bouwinspecties

alle vormen van bouwkundig tekenwerk