Kerkstraat Noord Oeffelt

  • luchtfoto met plangebied
  • stedebouwkundige schets Peter Abels
  • ontwerp 4 starterswoningen
  • 4 starterswoningen
  • ontwerp 3 geschakelde woningen
  • binnegebied
  • 2 geschakelde woningen
  • ontwerp patiowoningen
  • vogelvluchtperspectief

In een voormalige achtertuin van een vleesverwerkend bedrijf is een klein inbreidingsplan ontwikkeld. Het is de bedoeling om tot een intieme hofbebouwing te komen met een eigen ruimtelijke kwaliteit. Er is in hoge mate rekening gehouden met de privacy van de omringende woningen, omdat deze met hun achtertuin aan het plangebied grenzen. Het is een mooi voorbeeld van hoe bewoners in een dorp een nieuw plan niet als een bedreiging zien maar zien als een toegevoegde waarde voor hun eigen woonomgeving.

De bestaande bedrijfswoning zal gehandhaafd blijven. Hierin zullen een 3 tal kleine wooneenheden worden ondergebracht. 4 starterswoningen en 2 halfvrijstaande woningen zijn gerealiseerd.

lees meer...

Locatie: Kerkstraat Noord Oeffelt
Ontwerp: 2011
Uitvoering: 2013-2014
Opdrachtgever: van den Hoogenbouw Cuijk
Projectarchitect: Ebert van Rooij i.s.m. Peter Abels (buro SRO)
Hoofdaannemer: van den Hoogenbouw Cuijk
Omvang:
5 starterswoningen
2 patiowoningen
3 geschakelde vrije sectorwoningen
3 kleine wooneenheden in de bestaande woning

Print Friendly, PDF & Email