kantoorgebouw VWR Boxmeer

  • hoofdentree
  • studieschets entreepui
  • noordgevel
  • vogelvluchtperspectief ontwerp
  • detail metselwerk entree

Het kantoor bestaat uit twee bouwlagen met daarop een duidelijk terugliggende transparante laag conform het bestemmingsplan. Een rand van stalen roosters vormen een structurele zonwering.
De gewenste indeelbaarheid van 1.8 m heeft geleid tot een streng repeterende raamverdeling die uiterst consequent is doorgevoerd tot een geperforeerd blok. 
De kozijnen zijn achter het buitenmetselwerk geplaatst waardoor de ramen gaten lijken. 
Ornamenten van antracietkleurige beton in de balustrade zorgen voor de nodige noodoverstorten.
De hoofdentree aan de achterzijde wordt als één groot gat in de gevel uitgevoerd.De terugliggende pui suggereert door zijn uitbundige indeling  een schijnbare willekeur.
Ondanks de splitsing van representatief (kantoor) en functioneel (magazijn) hebben we middels de materialen baksteen en zilvermetallic golfprofielplaat de volumes in elkaar verweven.
In het kader van een zorgvuldige gevelbehandeling is er gekozen voor een hoogwaardige vormbaksteen in diverse lagen (maas- vecht- en waalformaat) met een uitgekrabde voeg van donkere doorstrijkmortel.

lees meer...

Programma van eisen:

De gevels dienen een indeelbaarheid van 1800 mm mogelijk te maken;

In verband met de kalibratiewerkzaamheden dienen vloeren trillingsvrij te zijn en de betreffende ruimten vrij te zijn van luchtstromingen en temperatuurschommelingen.

Directe zoninstraling is ongewenst in de kalibreerruimten.

Iedere bouwlaag dient onafhankelijk bereikbaar te zijn terwijl iedere bouwlaag twee onafhankelijke bedrijven kan herbergen.

Gevels: baksteen maas-, waal-, en vechtformaat rood-bruin vlgs. monster
Voeg: terugliggend (uitgekrabt), donker grijs
Puien: aluminium RAL 7024
Panelen in puien: Colorbel beglazing RAL 7024
Ramen: aluminium achter buitenspouwblad RAL 7024
Waterslagen muurafdekkingen: aluminium RAL 7024
Gevelbekleding: aluminium golfprofiel RAL 9022
Dakranden: aluminium dakrandprofiel 60 mm hoog RAL 9022
Zonwering: verzinkt stalen persroosters in profiel

Locatie: Heinz Moormannstraat 4 Boxmeer
Ontwerp: 2010
Uitvoering: november 2010- juli 2011
Opdrachtgever: Vagocom Nederland BV
Hoofdaannemer: Cornelissen Aannemingsbedrijf BV Zeeland
Vloeroppervlak: 2000 m²

Print Friendly, PDF & Email