dorpsvernieuwing Boxmeer

  • impressie Steenstraatzijde
  • impressie van Sasse van Ysseltstraat
  • achtergevel grondgebonden woningen
  • voorgevel grondgebonden woningen
  • vogelvluchtperspectief plangebied
  • achtergevel vanaf het binnengebied
  • achtergevel bebouwing aan de Streenstraat

Een al 15 jaar leegstaand complex van een meubelhandel vormt het plangebied. Het terrein is voornamelijk omsloten door bebouwing en achtertuinen. Het ligt deels aan de Steenstraat en de Van Sasse van IJsseltstraat. In 2012 is voor de bouw van 61 appartementen met parkeergarage een bouwvergunning ingetrokken omdat dit plan te veel bezwaren opleverde. Als gevolg hiervan is er een plan gemaakt dat paste in het vigerende bestemmingsplan, maar waarbij het aantal woningen is teruggebracht naar 31.  Ook de parkeergarage zal niet worden gebouwd zodat er op het maaiveld wordt geparkeerd. Het aspect van de voor Boxmeer zo karakteristieke "binnenp√™djes" is gehandhaafd, waardoor het binnenterrein openbaar wordt. Het plan moet voldoen aan een door de gemeente opgesteld beeldkwaliteitsplan wat moet leiden tot, zoals het genoemd wordt, "historiserende bebouwing" 

ontwerp1999-2013
uitvoeringverwachting 2015
opdrachtgeverVagocom Nederland BV
omvang27 appartementen
4 grondgebonden woningen
Print Friendly, PDF & Email