4 muurwoningen Boxmeer

  • ontwerp vogelvluchtperspectief
  • straatbeeld
  • principedetails glasgevels
  • poort in de muur
  • detail structurele beglazing
  • een interieur
  • achtergevel
  • straatbeeld

In deze omgeving, van oorsprong een tuinbouwgebied met boomgaard, is het idee van een "tuinmuur" ontstaan. Vroeger werden op landgoederen tuinmuren op het zuiden opgericht om bv. druiven te telen. Later werden hier vaak kassen tegenaan gebouwd. Zo is hier langs de noodzakelijke ontsluitingsweg een muur geplaatst met doorgangen erin. Achter deze muur is de woning op de begane grond in de vorm van een "kas" gebouwd. De bovenverdieping is verbeeld in de vorm van een glazen "doos" die over de muur uitkraagt. Door de hoekverdraaiing, ontstaan uit de kavelvorm,  ontstaat er een repeterend beeld dat sterk ruimtelijk werkt vanuit de ingang van het straatje.

Het plan is in 2001 genomineerd voor de welstandsprijs Noord-Brabant

lees meer...

Het bestemmingsplan gaf een tweetal zeer diepe kavels met beperkte bouwmogelijkheden aan. Wij hebben een herverkaveling gemaakt dat naar ons idee beter aan zou sluiten op de gegeven situatie, in het bijzonder de bezonning en de relatie tot de achterliggende boomgaard.
Voor de ontsluiting is een doodlopend straatje aangelegd. De verharding van graskeien van de parkeervakken is geïntegreerd in de voortuinen.
We hebben gekozen voor een verkaveling in 4 stukken parallel aan de westelijke begrenzing, waardoor de kavels precies noord-zuid worden georiënteerd.
Voor het welslagen van het project is vooral de detaillering van de glazen gevels een tijdrovende zaak geweest. Door aansluitingen van vast isolatieglas, enkel gehard, hardglazen draaidelen, onderling op elkaar voor zowel de zij-, onder-, en bovenaansluitingen is een uitvoerige studie gemaakt voor een goede detaillering. In totaal spreken we over 22 combinatiedetails, waarbij alle glaspanelen in één vlak liggen. Een speciaal geïsoleerd hardglazen raam (zonder omranding) dat voldoet aan het politiekeurmerk is hiervoor ontwikkeld. Alleen horizontale houten regels, komen buiten in het zicht en verdelen de doos in 3 lagen.

Print Friendly, PDF & Email